Ventitech AS

Hygiene og rens

Kundefordeler:
15% rabatt ved kjøp inkl fri frakt.
Leasing over 36 mnd / 60 mnd

Vi tilbyr miljøvennlige produkter og en aktiv teknologi – ActivePure – som bringer løsningen til kilden av problemet. Fordelen med ActivePure er at det frigjøres ett renseplasma med vennlige oksidanter som sprer seg i ønskede lokaler. Disse har en positiv effekt på både forurenset luft og overflater. Våre produkter er utviklet etter samme prinsipp, som naturen håndterer foruren-sing. Vår spisskompetanse ligger i forbedring av folks inneklima. Dette gjøres ved å tilby et pro-duktspektra som går fra å levere frisk luft via frittstående luftsystemer som reduserer både støv og lukt. Det unike ved produktene er at det ikke brukes filtre for å fange opp forurensing, rensin-gen skjer filterløst.

Inneluften på treningsenteret, spinningrommet, yogasal osv osv har ikke den kvalitet som må til for at vi som individer skal kunne fungere optimalt. Flere mennesker enn noen gang får konsta-tert alvorlige sykdommer som astma og kols. Vi har et svar til folk som vil investere i helsen. Frisk luft, vil betyr bedre trening for deg og dine.

 

Se produkter