INSTINCT

GYM PROFIL

ARTIKKEL OM INSTINCT I MEDIA

Som medlem i Instinct Fitness Partner får du bruke Instinct merkevaren uten kostnad, og uten bindingstid.

Visjon
Instinct ønsker å være det eksklusive og foretrukne valget i sitt område, og å alltid søke å være best i klassen på̊ forholdet pris og kvalitet. Våre senter skal alltid være rene, ryddige og vennlige, og være bevisst på̊ å ikke ekskludere noen kundegrupper.

Plattform
Instinct har tre viktige søyler som sitt fundament; design, teknologi og renhold. Vi søker å alltid ha det beste designet, være i forkant teknologisk via egenutviklede systemer, eller ved å velge de beste og mest innovative samarbeidspartnerne i markedet.

Verdiskapning
Ved salg vil man kunne oppnå opp til 3 ganger bedre pris om senteret er konseptstyrt, enn om det er et privatstyrt senter. De aller fleste kan drive lønnsomme senter på egen hånd uten en konseptuell innpakning, men ved salg er det som oftest merkevaresenter som oppnår de beste prisene i markedet.

Friheten til å velge
Instinct er en verktøykasse – ikke en tvangstrøye. Vi anerkjenner fordelene ved lokalkunnskap, og gir deg full frihet til å velge de tilbud og tjenester som passer i ditt nabolag.

Interiør & Eksteriør
For gjenkjennelse-effekten maler du opp senteret i konseptets farger, samt skilter utvendig med Instinct skilt og vindusdekor.

Markedsføring
Du tilbys gratis tilhørighet på felles hjemmeside, samt Facebook og Instagram.

Design & Utrykk
For bruk av Instinct logo i markedsføring kontakt design@instinct.no

Kontakt
Ønsker du å vite mer er du velkommen til å kontakte meg på  thorivar@instinct.fit eller på mobil +47 413 417 13.

 

Se produkter