BUTIKKFINANS

LEIE-FINANSIERING

HVORFOR bør en bedrift leiefinansiere?
Leiefinansiering betyr fleksibilitet og lønnsomhet for din bedrift.

Fordelene med leie er at bedriftens kostnader fordeles
over den perioden utstyret leies og skaper grunnlag for inntjening. Dette gjør at din bedrift får et tidsriktig og effektivt utstyr uten å gjøre en kapitalkrevende investering.

Leie binder med dette ikke opp bedriftens kapital og fri kapital kan dermed benyttes til andre formål. Regnskapsmessig behandles leieavtalen
som en driftskostnad og ikke en investering, noe som gjør at leien kan utgiftsføres i sin helhet. Leieobjektet skal ikke aktiveres i regnskapet. Derfor velger ofte norske bedrifter denne finansieringsformen.

HVA ER leiefinansiering?
Utleier, som ofte er en finansinstitusjon, underavdeling av bank eller forsikringsselskap, har eiendomsretten til leieobjektet, mens leier har bruksrett.

Utstyret kjøpes av finansieringsselskapet etter dine spesifikasjoner og leies ut til deg med alle brukerrettigheter og status som leietaker.
Du leier utstyret for en avtalt leiesum over et avtalt tidsrom (normalt 2-5år).

HVA KAN leiefinansieres?
I prinsippet kan enhver selvstendig gjenstand med en «viss» verdi leiefinansieres.

Det betyr at alle driftsmidler som kan beskrives som en egen enhet kan leiefinansieres.
I Norge finnes det ingen spesifikk lov som regulerer leiefinansiering.

HVEM KAN leiefinansiere?
Leiefinansiering er en finansieringsform som kan benyttes av alle næringsdrivende (ASA, AS, enkeltmannsforetak, A/L etc.) og offentlig sektor. For næringsdrivende er det et krav om at selskapet må være registrert i Foretaksregisteret, Brønnøysund.


Eksempel

ved nystartet forretning:

1. Kausjon/ sikkerhet fra eierne
2. Startleie opptil 30%, kan kreves
3. Leietid opptil 60 måneder

KONKRET: Investering kr 500 000,- gir:
1. Kausjon/ sikkerhet kr 350 000,-
2. Startleie på 30% av investeringen kr 150 000,-
3. Lease over 60 måneder, kr 8 187,- pr måned

KONKRET: Investering kr 1 000 000,- gir:
1. Kausjon/ sikkerhet kr 700 000,-
2. Startleie på 30% av investeringen kr 300 000,-
3. Lease over 60 måneder, kr 16.374,- pr måned

TA KONTAKT MED:

Bjørn R Hansen
Avd Sandefjord

din leasingpartner
Mobil: (+47) 909 68 881
Mail: brh@butikkfinans.no
LEIEfinansiering
finans www.butikkfinans.no
Butikkfinans AS

 

Se produkter